Επικοινωνία

Επικοινωνία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή

Γραφείο 2.08, Κτήριο Διοίκησης

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15772

Τηλ: 210 772 1122

Email: stua@mail.ntua.gr