Ευγενία Τζαννίνη

Η κ. Ευγενία Τζαννίνη, επίκουρη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι επίσης Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και μέλος του ΔΣΑ από το 1991.

Είναι μέλος της Association des Juristes de Droit Public Compare (Paris) από το 1990, καθώς και του Chartered Institute of Arbitrators (London). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ολοκλήρωσε ευδοκίμως την Άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (1990) και μετεκπαιδεύτηκε στο Paris I – Pantheon Sorbonne στο Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Χωρών. Έχει πιστοποιηθεί στην Διαμεσολάβηση από το Chartered Institute of Arbitrators και από το Harvard Negotiation Institute.

Επιπλέον, το 2017, εκπόνησε επιτυχώς Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας και η Αρχή της Αειφορίας» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έκτοτε διδάσκει σχετικά με την Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Νομοθεσία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, ενώ από το 2021 είναι Καθηγήτρια γ’ βαθμίδας στον Τομέα Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του ΕΜΠ, διδάσκοντας «Τεχνικό Δίκαιο» και θέματα σχετικά με το Δίκαιο Ενέργειας, στις σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Παράλληλα, είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης , της Ρυθμιστής Αρχής Ενέργειας καθώς και στον κατάλογο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών.

Η μακρά πορεία της περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και πληθώρα παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια ενώ κατέχει πάνω από 20ετή εμπειρία στο διοικητικό, εταιρικό, φορολογικό δίκαιο, σε έργα εντάξεως στην αναπτυξιακή νομοθεσία, καθώς και σε έργα νομοπαρασκευαστικού χαρακτήρα.

Παρίσταται στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Γενικό Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, από το 2018 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Θάλασσες Αριστείας της Pastra Cretonaxiosa» με το διακριτικό τίτλο ExcellenSeas. Σκοπός της ExcellenSeas είναι η παροχή στήριξης με τη μορφή υποτροφιών και επιστημονικής καθοδήγησης, σε άριστους αποφοίτους λυκείων των μικρών ακριτικών νησιών της χώρας, οι οποίοι επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.