Δημήτριος Φουσκάκης

Ο Δρ. Δημήτριος Φουσκάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στη Στατιστική τις πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιου του Bath, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει υπηρετήσει στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Λέκτορας (2004-2009), Επίκουρος Καθηγητής (2009-2015), Αναπληρωτής Καθηγητής (2015-2020) και ως Καθηγητής από το 2020 μέχρι σήμερα. Από το 2015 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Στατιστικής του Τομέα Μαθηματικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ από το 2021 μέχρι σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους Υπολογιστικής Στατιστικής, Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας, Επιλογής Στατιστικών Μοντέλων, Στοχαστικής Βελτιστοποίησης, Επιδημιολογίας, κ.λ.π. Έχει δημοσιεύσει άνω των 40 ερευνητικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά με κρίση και έχει λάβει έναν πολύ μεγάλο αριθμό εταιροαναφορών. Αρκετές από τις εργασίες του βρίσκονται σε κορυφαία περιοδικά Στατιστικής (Journal of the American Statistics Association, Annals of Applied Statistics, Journal of the Royal Statistical Society: Series C, Bayesian Analysis), Επιδημιολογίας (American Journal of Epidemiology) και Υπολογιστικής Στατιστικής (Journal of Computational and Graphical Statistics, Statistics and Computing). Έχει γράψει δύο ακαδημαϊκά συγγράμματα, έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ερευνητικά προγράμματα και έχει προσκληθεί σε διαλέξεις από πολλά διεθνή πανεπιστήμια και συνέδρια. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι μέλος ΔΕΠ έχει διδάξει ένα μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, κάποια εκ των οποίων έχει μάλιστα δημιουργήσει, έχει επιβλέψει πολλές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και δύο διδακτορικές διατριβές. Επιπλέον έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια την Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καθώς και της Ιταλίας, ενώ έχει οργανώσει αρκετές ημερίδες και παγκόσμια συνέδρια. Τέλος, από το 2014 είναι μέλος συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.